LIÊN HỆ

+ Hóa chất công nghiệp cơ bản, hóa chất dân dụng:

Mail: sales@vcsgroup.com.vn

Hotline:
091.910.5399
091.823.1899
091.289.4388


+ Hóa chất bảo trì, tẩy rửa & xử lý nước và môi trường (RMC, Dynamic, MicroChlor, …), tư vấn kỹ thuật:

Mail: loivu@vcsgroup.com.vn

Hotline:
094.301.9966
091.910.5399
091.823.1899


+ Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, vật tư khoa học kĩ thuật:

Mail: sales@vcsgroup.com.vn /

Hotline:
091.195.8811
091.196.1966
094.301.9966


– Tel/fax:
(+84) 0243 2121918
(+84) 0243 2191395

– Hotline:
091.910.5399
091.196.6298.

– Email:
vcs@vcsgroup.com.vn
loivu@vcsgroup.com.vn
nhungpham@vcsgroup.com.vn

– Facebook:
@Vcs Chem
@vcsgroup.com.vn
@văn hóa doanh nghiệp VCS Việt Nam

– Website:
vcsgroup.com.vn
vcsdescaler.com
dynamicdescaler.com.vn
Rmcvietnam.com
Rmcvietnam.com.vn …