Thông tin liên hệ VCS GROUP

LIÊN HỆ

Hóa chất công nghiệp cơ bản, hóa chất dân dụng:

 

Hotline:
091.910.5399
091.823.1899
091.289.4388
Mailsales@vcsgroup.com.vn

 

 

Hóa chất bảo trì, tẩy rửa & xử lý nước và môi trường (RMC, Dynamic, MicroChlor, …), tư vấn kỹ thuật:

 

Hotline:
094.301.9966
091.910.5399
091.823.1899
Mailloivu@vcsgroup.com.vn

 

 

Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, vật tư khoa học kĩ thuật:

 

Hotline:
091.195.8811
094.301.9966
Mailsales@vcsgroup.com.vn

 


TEL/FAX:
(+84) 0243 2121918
(+84) 0243 2191395

HOTLINE:
091.910.5399
091.196.6298
EMAIL:
vcs@vcsgroup.com.vn
loivu@vcsgroup.com.vn
nhungpham@vcsgroup.com.vn

WEBSITE:
vcsgroup.com.vn
vcsdescaler.com
dynamicdescaler.com.vn
Rmcvietnam.com
Rmcvietnam.com.vn …

14 Comments

 1. BritneyRowal 19/04/2016
 2. Nguyễn Vũ Tiếng 19/05/2016
 3. Sandy sue 22/06/2016
 4. Edison 14/09/2016
 5. Indianafjnt 04/03/2017
 6. Pham Cong Duc 13/03/2017
  • admin 11/06/2017
 7. Nguyen Thanh Chung 02/06/2017
  • admin 11/06/2017

Leave a Reply