Du xuân lễ chùa Cái Bầu, Đền Cửa Ông, cô bé Cửa Suốt…VCS Chem 2018, thưởng thức Nước giếng thần mát lạnh cùng CEA!

 

 

Chúng tôi cùng cụm chai uống nước giếng thần trên khe núi chảy xuống, an toàn, mát lạnh trong nguồn chảy ra!  Du xuân-2

Du xuân 6

Du xuân 5Du xuân -3