Cách để Học môn Hóa

Hóa có thể là một môn khó học, nhất là khi bạn học bộ môn khoa học phức tạp này không đúng cách. Dù không có lối tắt bí mật nào giúp ta giỏi Hóa chỉ trong một đêm, bạn vẫn có thể thu phục môn này bằng việc học đúng cách. Một khi đã nắm được cách học và chuẩn bị bài, bạn có thể tập trung hiểu rõ các khái niệm hơn.

Phương pháp 1

Chuẩn bị học môn Hóa

Step 1 Ôn lại kiến thức Toán.

 • Phương trình đại số (viết phương trình và giải bài tập)
 • Số mũ
 • Số âm
 • Ký hiệu khoa học
 • Phân số
 • Hàm số logarit

Step 2 Học cách đọc...

 • Độ âm điện
 • Năng lượng ion hóa
 • Bán kính nguyên tử
 • Ái lực Electron

Step 3 Học các khái niệm cốt lõi và học cách giải toán theo từng bước.

 • Nhiều khái niệm hóa học căn bản có thể học qua kho tài liệu được cung cấp miễn phí trên trang web của trường.
 • Bạn cũng có thể đọc những sách hướng dẫn có ích như loạt sách “For Dummies” hay SparkNotes, có thể mua tại nhà sách địa phương.
 • Viết tay các khái niệm cần học.Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu viết bằng tay, bạn sẽ dễ thuộc các khái niệm hơn.

Step 4 Làm thẻ ghi...